ПИЛОТНО ФУНДИРАНЕ

Обект: Изграждане на изливни пилоти за укрепване на изкопи за бункери на склад 1 и 3 Запад на обект „Модернизация на складове 1; 2; 3 и 4 в цех „Склад и опаковка“
Възложител: „Агрополихим“ АД, гр. Девня
Период на изпълнение: 2014 г.

Обект: Изграждане на изливни пилоти, обект „Вакуумно – дестилационна група 5 VDG5“, подобект : „Фундамент на Дестилационна колона В3К05 + В3К15 – стоманобетонни пилоти“
Възложител: „Солвей Соди” АД, гр. Девня
Период на изпълнение: 2013 г.

Обект: Прокарване и отливане на 114 пилоти с диаметър 600 мм за изграждане на подпорна стена на площадката на завод „Язаки“, гр. Ямбол
Възложител: „Геосонда Сервиз Инженеринг” ООД
Период на изпълнение: 2008 г.

Обект: Топлоцентрала с биомаса – прокарване и отливане на 230 пилоти с диаметър 400 мм, гр. Ихтиман
По проект на „Енергопроект” АД
Период на изпълнение: 2008 г.

Обект: Площадка за изграждане на 23 сондажно-изливни пилоти ф 600 мм, цех „Колонен“
Възложител: „Солвей Соди” АД, гр. Девня
Период на изпълнение: 2005 г. - 2007 г.

Съоръжение I-ви клас и включва дестилерна кула с височина 56 м и тегло 1 500 т.

ЯДКОВО СОНДИРАНЕ

Обект: Договор за ядково сондиране на площ „Иглика” – участък „Лалково”
Възложител: „Каракал Кеймбридж България” ЕАД
Период на изпълнение: 2010 г.

ОБЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обект: Работен проект за рекултивация на нарушени терени (бивша кариера за инертни материали) – кв. Враждебна
Възложител: Столична Община
Период на изпълнение: 2008 г.

ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ

Обект:Инженерно-геоложко проучване на обект: Депо за утайки от пречистване на отпадъчни води на територията на рудодобивен комплекс „Елаците”
Възложител: Геопроект ЕООД
Период на изпълнение: 2014 г.

Обект: Инженерно-геоложко проучване на обект: Пречиствателно съоръжение за дренажни води от хвостохранилище „Бенковски 2“
Възложител: Геопроект ЕООД
Период на изпълнение: 2014 г.

Обект: Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на обект за офиси, търговия, складове и общежитие в София
Възложител: Геотрейдинг АД
Период на изпълнение: 2014 г.

Обект: Допълнително изследване на геоложките показатели на обект: Първи метродиаметър, етап III, лот 2, участък от МС 13 (Младост I , км. 15+450) до
МС 16 ( Бизнес парк в Младост IV, км. 18+070) – Обособена позиция № 2: участък от км. 17+000 до МС 16 (Бизнес парк в Младост IV км. 18+070)
Възложител: Геострой АД
Период на изпълнение: 2013 г.

Обект: Инженерно-геоложко проучване на обект: Архивохранилище за документация на хартиена основа на обогатителен комплекс „Елаците”
Възложител: Геопроект ЕООД
Период на изпълнение: 2013 г.

Обект: Инженерно-геоложко проучване на обект: Фундаменти на мобилна трошачна инсталация на рудодобивен комплекс „Елаците“
Възложител: Геопроект ЕООД
Период на изпълнение: 2013 г.

Обект: Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на два етапа на терен за инсталация за производство на клинкер и цимент в завода „Девня Цимент„ АД
Възложител: CBMI Construction Co
Период на изпълнение: 2012 г.

Обект: Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на площадка за пречиствателна станция, с. Душанци
Възложител: Община Пирдоп
Период на изпълнение: 2010 г.

Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване за строителство на обект изцяло под водно ниво.

Обект: Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на участък: ул. „Златен рог” – ул. „Елин връх” на обект „Разширение на Софийското метро, участък 11-ІІ с подземен паркинг”
Възложител: Геотехмин ООД
Период на изпълнение: 2009 г.

Съоръжение I-ви клас – изследвания до дълбочина 40 м, включващи оценка на възможността от втечняване на строителните почви и геотехническа оценка на възможни слягания на земната основа.

Обект: Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване за съоръжение „Складов резервоар за течен тор UAN 20 000 т”, чувствително на сеизмично натоварване
Възложител: Агрополихим АД, гр. Девня
Период на изпълнение: 2008 г.

Обект: Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване в насипни и слаби почви за пречиствателна станция
Възложител: Агрополихим АД, гр. Девня
Период на изпълнение: 2008 г.

Обект: Инженерно-геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания за изграждане на депо за битови отпадъци с площ 100 дка в района на гр. Несебър
Възложител: Община Несебър
Период на изпълнение: 2005 г.

Проект: Работен проект за изграждане на депо за производствени, инертни строителни и опасни отпадъци с площ 80 дка в района на „Свилоза” АД
Възложител: „Свилоза” АД, гр. Свищов
Период на изпълнение: 2005 г.

Обект: Инженерно-геоложко проучване в района на строителството на мост над река Искър, Летище София
Възложител: M.A.Al-Kharafi & Sons W.L.L. & ADMAK General Contracting W.L.L.
Период на изпълнение: 2004 г.

Съоръжение I-ви клас, с ширина 450 м, върху което лягат пистите на летището.

Обект: Инженерно-геоложко проучване за изграждане на малък ВЕЦ „Кунино”
Възложител: „Ривър Енерджи” АД
Период на изпълнение: 2004 г.

Проучването на съоръжението включва ос стена, основна сграда на ВЕЦ, канал и напорни тръбопроводи.

ИНЖЕКЦИОННО-ЗАЗДРАВИТЕЛНИ РАБОТИ

  • обекти в минната индустрия

За вермикулита

Вермикулитът е уникален екологичен природен инертен минерал от групата на хидрослюдите със слоеста структура.

Той е хидратиран магнезиево-алуминиев силикат, който може да съдържа до 20% вода, но нагрят при висока температура (от 400-900˚С) има необикновеното свойство да се разслоява (експандира). Полученият продукт се нарича експандиран вермикулит - негорящ, химически инертен, лек, хигроскопичен и нереактивен материал. При експандиране вермикулитът многократно увеличава обема си - от 5 до 10 пъти. При охлаждане запазва обема си благодарение на много тънките прослойки въздух между листенцата слюда.

Контакти

Адрес

гр. София, п.к. 1303
ул. "Странджа" 4

Телефон

Тел: (02) 902 69 14
Мобилен: 0876/800 448
office@helix-gtm.com

 

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.